Uitbouw op de erfgrens bouwen
Waar moeten wij op letten

 

Pas op waar je de aanbouw gaat bouwen. De erfgrens met de buren moet je precies weten. En dat wil zeggen dat je niet zomaar de gevel recht door kan trekken naar achteren. Dan ga je meestal over de erfgrens van je buurman.

Erfgrens
Houd rekening met de erfgrens en je buren. Om de privacy enigszins te beschermen zijn regels in het Burgerlijk Wetboek opgenomen die het uitzicht op een buurerf beperken. In onderling overleg met je buren mag je wel van de wet afwijken. Bekijk de uitbouw offerte

Uitbouwen tot het perceel
Ook zijn er regels voor de vergunning  over bouwen op of in de buurt van de erfgrens. Bij veel woningen staat de buitenmuur precies op de erfgrens. Wil je bij het uitbouwen van bijvoorbeeld de woonkamer deze muur rechtdoor trekken, dan bouwt je een klein stukje op het perceel van de buren. Dat mag helaas niet. Om over de erfgrens te bouwen heb je dus wel echt toestemming van de buren nodig. Geven de buren geen toestemming, dan zul je de muur met fundamenten volledig op eigen grond moeten zetten.

Op de grond van de buren
Soms wordt er bij het plaatsen van een uitbouw een fout gemaakt, waardoor de uitbouw gedeeltelijk op de grond van de buren komt te staan. Ook kan een muur na verloop van tijd gaan overhellen over de erfgrens met de buren. Als het wegnemen van het overstekende of uitstekende gedeelte voor je onevenredig nadelig is ten opzichte van het nadeel dat de burgen lijden bij handhaving van het overstekende gedeelte van de aanbouw. Dan kan vervolgens de bestaande situatie in het algemeen gelegaliseerd worden door overdracht van een stukje van het erf of door vestiging van een erfdienstbaarheid. Je zult de buren meestal wel een schadevergoeding moeten betalen.

Toestemming
Wanneer je van je buren toestemming hebt gekregen om je uitbouw gedeeltelijk op hun grond te zetten, doet je er verstandig aan dit te laten vastleggen door het vestigen van een erfdienstbaarheid. Hiervoor moet de notaris een notariële akte opmaken. Eventuele volgende eigenaren van het buurhuis zijn zonder deze akte namelijk niet gebonden aan die toestemming.

Neem voor vragen contact met ons op!